Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Nguyễn Văn Điền phụ huynh cháu Nguyễn Ngọc Gia Long lớp mầm

Con tôi được 3 tuổi , cháu còn nhỏ. Lúc đầu gửi con tôi rất lo lắng, không biết con mình như thế nào. Từ khi gửi cháu đến giờ tui thấy cháu rất ngoan, cháu đã biết tự xúc cơm ăn và không còn nhõng nhẻo với mẹ cha nữa. Tôi rất yên tâm khi gửi con.